Padyshim që shpenzimet e familjes lidhen ngushtë me të ardhurat që siguron familjarët, dhe sigurisht që ato janë më të larta kur kryefamiljari është me arsim të lartë.

Familjet fierake, të cilat kishin kryefamiljarin me shkollë të lartë, regjistruan shpenzimet më të larta në vend. Sipas të dhënave të INSTAT një familje, anëtarët e së cilës janë me arsim të lartë shpenzuan mesatarisht 117 mijë lekë në muaj, duke tejkaluar kështu edhe shpenzimet e familjeve të Tiranës.

Në të gjithë vendin, familjet e kryefamiljarëve me arsim të lartë shpenzuan mesatarisht 105 mijë lekë në muaj.

Këtë mesatare të shpenzimeve e kapërcyen vetëm familjet në Fier dhe Tiranë. Shpenzimet e këtyre të fundit përllogariten të jenë 110 mijë lekë, apo rreth 6700 lekë më pak se ato në Fier.

Ndërsa shpenzimet më të ulëta të familjeve me kryefamiljarin me arsim të lartë janë regjistruar në Kukës, qarku me i varfër i vendit, ku sipas të dhënave të INSTAT ato nuk i kalonin 77 mijë lekë.

Të paarsimuarit në Vlorë shpenzuan më pak

Nga ana tjetër shpenzimet më të ulëta te familjet me kryefamiljarin me arsim 8/9 vjeçar janë shënuar në Vlorë, me shpenzime jo më të larta se 56 mijë lekë në muaj. Gjithashtu qarku i Vlorës ka shënuar hendekun më të gjerë midis familjeve me arsim të lartë dhe atyre me arsim të ulët, me një diferencë prej 84%. Familja e një kryefamiljari me arsim të lartë shpenzoi mesatarisht 104 mijë lekë në muaj.

Kukësi dhe Berati me hendekun më të ulët

Ndryshe nga Vlora, familjet në Kukës dhe Berat kanë shënuar diferencën më të ulët të shpenzimeve midis familjeve më kryefamiljar me arsim të lartë dhe të ulët.

Shpenzimet midis tyre në Kukës shënuan një diferencë prej vetëm 18%, ndërsa në Berat 24%. Familja e një kryefamiljari me arsim të ulët shpenzoi mesatarisht 69.9 mijë lekë në muaj ndërsa familja me kryefamiljarin më arsim të lartë shpenzoi jo më shumë se 89 mijë lekë.

Familjet beratase me kryefamiljarin me arsim të ulët regjistruan shpenzimet më të larta pas atyre të Tiranës.

Në Shqipëri diferenca midis këtyre dy tipologjive të familjeve në shpenzimet e tyre mujore ishte 64%. Pra një familje me kryefamiljarin e arsimuar shpenzon mesatarisht dy herë më shumë.

Monitor.al