Në kushtet e izolimit të plotë si një masë për të parandaluar përhapjen e koronavirusit shumica e njerëzve po detyrohen që të sigurojnë një pjesë të mirë të produkteve nga blerjet online. Po kështu edhe pagesat e faturave kur është e mundur po veprohet në këtë mënyrë. Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike ka bërë disa rekomandime që individët dhe bizneset duhet të kenë parasysh kur paguajnë online një shërbim apo produkt. Këto rekomandime i referohen dokumentit të agjencisë europiane për sigurinë kibernetike dhe pavarësisht se numri i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme që ofrojnë opsionin e pagesës online është shumë i kufizuar në vendin tonë, disa këshilla janë gjithmonë pozitive.

Rekomandime për qytetarët (blerje online)

–          Lidhje e sigurt: Kushtojini vëmendje vulës së sigurisë së secilës faqe në internet që po kërkoni duke kërkuar praninë e kutisë së vogël jeshile në shiritin e adresave. Kjo do të thotë në përgjithësi që lidhja juaj të vendoset mbi një kanal të sigurt.

–           Shikoni për emailet e phishing të Covid-19 dhe faqet e internetit të rreme: ka pasur një rritje në regjistrimin e domeIneve, të cilat përmbajnë fjalën “Corona”, e cila përdoret nga kriminelët në internet për të ofruar mashtrime. Jini dyshues për ndonjë e-mail që kërkoni të kontrolloni ose rinovoni kredencialet edhe nëse duket se vjen nga një burim i besueshëm. Në të gjitha rastet, përpiquni të verifikoni vërtetësinë e kërkesës përmes mjeteve të tjera, mos klikoni në lidhje të dyshimta ose të hapni ndonjë bashkëngjitje të dyshimtë. Kujdes që postat elektronike që pretendojnë të jenë një faturë për një blerje që në fakt nuk ishte bërë.

–          Mashtrimi i pagesave: Kontrolloni rregullisht llogaritë tuaja në internet dhe deklaratat tuaja bankare dhe raportoni çdo aktivitet të dyshimtë në bankën tuaj. Nëse mendoni se keni qenë viktimë e një sulmi, kontaktoni bankën tuaj. Nëse është e mundur, aktivizoni vërtetimin me dy faktorë sigurie (double Auth) për pagesa. Sistemet të jenë azhurnuara – sigurohuni që sistemi juaj (sistemi operativ dhe aplikacionet e përdorura) të jenë të azhurnuar, si dhe të siguroheni që antivirusi dhe antimalëare juaj janë instaluar dhe azhurnuar plotësisht.

–          Mbroni privatësinë tuaj – Mendoni dy herë kur kërkohen të dhëna dhe lexoni politikat e privatësisë. Nëse keni nevojë të krijoni një llogari me një furnizues, përdorni fjalëkalime të vështira që nuk mund të parashikohen lehtësisht dhe përdorni një menaxhim të fjalëkalimeve. Shmangni ndarjen e informacionit personal me persona që nuk i njihni në mediat sociale. Konsideroni të përdorni tools-sa private, të tilla si mjete për përcjelljen dhe mesazheve të sigurta, për mbrojtjen tuaj në internet dhe celular.

Rekomandime për biznesin (shitja online)

–          Siguroni faqen tuaj te internetit për klientët: – ështe thelbësore që ju të keni sigurinë e duhur për të mbrojtur ndërmarrjen tuaj, por edhe klientët tuaj, për shembull përdorni lidhjet https dhe mundësoni vërtetimin e 2 faktorëve të autorizimit kur është e mundur. Për më tepër është e rëndësishme të testoni sigurinë e faqes në internet dhe të siguroni mbështetje adekuate për klientët në rast problem.

–           Mbroni asetet tuaja: Ashtu si çdo aset tjetër i biznesit, informacioni duhet të menaxhohet dhe mbrohet strategjikisht. Siguria e informacionit është mbrojtja e informacionit brenda një biznesi, përfshirë sistemet dhe pajisjet e përdorura për të ruajtur, përpunuar dhe transmetuar këtë informacion. Sigurohuni që të jetë krijuar një politikë sigurie, së bashku me të gjitha masat e nevojshme teknike dhe organizative të sigurisë.

–          Ruani fjalëkalimet me siguri: Nëse klientët duhet të krijojnë llogari për të blerë nga faqja juaj e internetit, atëherë sigurohuni që të gjitha fjalëkalimet të ruhen në mënyrë të sigurt. Sigurohuni që të dhënat e klientit tuaj të mbrohen sipas rregullave të industrisë. Kur është e mundur, sigurohuni që të dhënat e ndjeshme të mos jenë të lexueshme, zgjidhje të tilla si Salted HASH mund të zbatohen.

–          Siguroni respektimin e kërkesave për mbrojtjen e të dhënave: Kur përpunoni të dhënat personale të klientëve, sigurohuni që të respektoni kornizën ligjore për mbrojtjen e të dhënave.

–          Monitoroni dhe parandaloni incidentet – Bëni një politikë të reagimit ndaj incidenteve të sigurisë dhe sigurohuni që të merren masa për parandalimin, monitorimin dhe reagimin ndaj incidenteve të sigurisë, përfshirë shkeljet e të dhënave personale.