Është publikuar në E-Albania lista e aktiviteteve që do të hapen nga 27 prill. Në këtë listë janë:

Shitje të tjera me pakicë në dyqane jo të specializuara

Tregtia me pakicë e veshjeve në dyqane të specializuara

Shitje me pakicë të mallrave të tjera të reja në dyqane të specializuara

Aktiviteti i taksive

Tregtia me pakicë e tekstileve në dyqane të specializuara

Tregtia me pakicë e këpucëve dhe artikujve prej lëkure në dyqane të specializuara

Aktivitete te tjera p.k.t

Tregtia me pakicë e mobiljeve, pajisjeve të ndriçimit dhe artikujve shtëpiakë në dyqane të specializuara p.k.t

Tregtia me pakicë e luleve, bimëve, farave, plehëruesve, kafshëve të shtëpisë dhe ushqimit të tyre në dyqane të specializuara

Tregtia me pakicë e orëve dhe bizhuterive në dyqane të specializuara

Tregtia me pakicë e pajisjeve audio dhe video në dyqane të specializuar

Rregjistrimi i zërit dhe aktivitete të publikimit të muzikës

Tregtia me pakicë e qylymave, sixhadeve, veshjeve të mureve dhe dyshemeve në dyqane të specializuara

Tregtia me pakicë e lojrave dhe lodrave në dyqane të specializuara

Tregtia me pakicë e regjistruesve muzikorë dhe video në dyqane të specializuara

Tregtia me pakicë e pajisjeve sportive në dyqane të specializuara

Shitje me pakice e sistemve te sigurise/ paisejt e telekomunikacionit ne dyqane te specializuara.