Homepage2019-11-05T14:59:37+01:00

Shqipëria, e parafundit në Europë për numrin e automjeteve në raport me popullsinë

Shqipëria është ende larg niveleve të Bashkimit Europian për sa i takon zotërimit dhe përdorimit të automjeteve. Të dhënat e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor tregojnë se vitin e kaluar Shqipëria kishte rreth 540 mijë mjete që qarkullonin rregullisht, shifër e mbështetur kjo në pagesën e taksës vjetore të qarkullimit. Kjo do të përkthehej në një numër prej rreth 192 automjetesh për 1000 banorë. Me këtë shifër, Shqipëria është larg vendeve më ...

Komunitet

Para

501, 2021

Të pasurit e Shqipërisë çojnë 8% të buxhetit të tyre në udhëtime

5 January, 2021 15:26|Investime, Udhëtime|

Në shekullin ku jetojmë udhëtimet gjithnjë e më shumë po marrin dimensionin e argëtimit, më shumë se sa një domosdoshmëri për të kryer nevoja themelore të jetesës. Në vijim të kët ...

Jetë

Sport

Më të fundit

Go to Top