Shitjet online u revolucionarizuan gjatë pandemisë Covid-19, pasi masat kufizuese detyruan shumë biznese të operojnë në kushte jo të zakonshme.

Shumë prej tyre u përshtatën duke shfrytëzuar teknologjinë për të shitur produktet dhe shërbimet nga interneti.

INSTAT, në një anketë të posaçme, gjeti se, në vitin 2020, bizneset e bareve, restoranteve dhe akomodimit kishin shitjet më të mëdha online. Në vitin 2020, më shumë se 38% e këtyre aktivitete realizuan shitje online në raport me 12.8% në 2019. Gjatë periudhës pandemike, numri i bizneseve në sektorin e akomodimit, bareve dhe restoranteve që shitën nga interneti u trefishua.

Bizneset e sektorit të informacionit dhe komunikimit ishin të dytat për aktivitetin e lartë të shitjeve online, pasi 30% e tyre kanë ofruar shërbimet në fjalë me 2020. Gjithsesi, bizneset e TIK nuk u zgjeruan shumë në këtë drejtim, pasi edhe më 2019, gati 28% e tyre shisnin produkte dhe shërbime online.

Rritjen më të madhe të shitjeve në online në raport me 2019, pas sektorit të hoteleve dhe restoranteve e kishte tregtia. Gjatë vitit të kaluar, 11% e bizneseve në këtë sektor pohuan se kishin shitur online, me një dyfishim në raport me vitin 2019 ku vetëm 5% e tyre kishin shitur online.

Në shumicën e sektorëve, numri i bizneseve që kanë shitur online është rritur në vitin 2020, përveç bizneseve në sektorin e transportit, pasurive të patundshme dhe ndërtimit ku shitjet në internet kanë rënë në raport me vitin 2019.

Pandemia i dha hov të pazakontë ekonomisë dixhitale në të gjithë botën, por edhe në Shqipëri, hapa të cilët do të duheshin të ndërmerreshin për dekada në periudhë normale.

Ekonomistët e lartë të Bankës Botërore, Christoph Ungerer dhe Alberto Portugal, të cilët udhëhoqën një studim për avancimin e ekonomisë dixhitale gjatë kohës së pandemise, verifikuan se, 54% shqiptarëve të anketuar treguan se ata kanë rritur blerjet në internet gjatë krizës. Nga këta, 74% besojnë se do të vazhdojnë të blejnë në internet më shpesh edhe kur pandemia do të ketë kaluar.

Tregjet online në Shqipëri karakterizohen nga shitjet e brendshme nëpërmjet rrjeteve sociale dhe dyqaneve lokale, përmes pagesave cash dhe blerjeve elektronike në platformat ndërkombëtare të tregtisë elektronike përmes pagesave me karta elektronike.

Nga të anketuarit shqiptarë që bëjnë blerje online, 67% theksojnë se përdorin rrjetet sociale për të blerë nga dyqanet vendase, ndërsa 61% deklarojnë se blejnë nga tregjet ndërkombëtare.

 

Tregtia online ndikon në rritjen ekonomike

Tregtia online zhvillon hapësira të reja për biznes. Një sërë sektorësh ndërlidhës shqiptarë dhe ndërkombëtarë ofrojnë shërbime për shpërndarjen ndërkombëtare të mallrave, duke rritur ofertat për punë të shërbimeve postare. Konsulentë juristë dhe të TIK-ut ofrojnë paketa të specializuara për të mbështetur kompanitë e tregtisë elektronike, për të ngritur biznesin e tyre.

Ata ndihmojmë sipërmarrësit të marrin vendime komplekse ligjore, teknike dhe strategjike, të nevojshme për të ndërtuar kanalet e tyre të shitjeve në internet. Po shfaqen ofrues të pagesave elektronike shqiptare, përfshirë paypay-n, me mundësi të reja pagese për klientët elektronikë dhe shitësit elektronikë shqiptarë. Në intervistat me kompanitë shqiptare të tregtisë elektronike, Banka Botërore ka gjetur se, ekonomia e madhe informale e Shqipërisë ishte një pengesë për zhvillimin e ekonomisë digjitale./B.Hoxha

 

Monitor.al