Profil2018-03-01T12:11:31+01:00

Profesor Leon Rey: “Udhëtimet e mia në Shqipërinë e viteve ’30”

3 May, 2012 10:31|Categories: Njerëz, Profil|

Revista “Shqip” publikon një shkrim të panjohur nga revista franceze “L’Europe Centrale” i botuar në Paris në vitin 1934, ku autori, profesor Leon Rey, i cili për dhjetë vite me r ...

Go to Top